آب پایدار برای بیمارستان رازی شهر ایلام تامین می‌شود

سعید هژبری گفت:آب پایدار برای بیمارستان رازی شهر ایلام تامین می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان ،سعید هژبری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام: با پیگیری و تلاش مدیران شرکت آبفا ۴۷۵ متر مکعب آب پایدار برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و ساختمان‌های مجاور در منطقه بانگنجاب تامین شده و روزانه این دبی رصد و در اختیار بیمارستان قرار خواهد گرفت.

مطابق محاسبات انجام شده برای مصارف متعدد بیمارستان رازی ۳۰۰ متر مکعب آب در روز مورد نیاز است که باید از طریق شبکه شهری باید تامین شود.

در فاز اول بیمارستان رازی بخش‌های داخلی مردان، داخلی زنان، آی سی یو و اورژانس راه‌اندازی شده و به تدریج سایر بخش‌ها هم افزوده می‌شوند.

با توجه به کمبود بارش‌ها در سال گذشته و وجود تنش آبی در سطح استان آبیاری فضاهای سبز باید از منابع آبی غیر شرب تامین شوند.