آسیب عشایر کوچ رو به درختان بلوط

عشایر کوچ رو بیشترین استفاده از طبیعت استان را دارند ،اما همین قشر آسیب های جدی را بر تن درختان بلوط می نشانند.

عشایر کوچ رو بیشترین استفاده از طبیعت استان را دارند ،اما همین قشر آسیب های جدی را بر تن درختان بلوط می نشانند.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان عشایر کوچ رو خود را صاحب طبیعت می دانند، اما قشر کثیری از آنها هنوز طریقه نگهداری صحیح از طبیعت را برای نسل های آینده نیاموخته اند.

آنها با قطع کردن شاخه های” تر”درختان بلوط برای تعلیف دامهایشان و همچنین تهیه هیزم برای پخت نان بیشترین آسیب را به جنگلهای بلوط می زنند.

امسال با وجود خشکسالی ،کمبود علوفه و نهاده های دامی، این آسیب جدی تر شده و در جای جای استان شاهد صحنه های دلخراش قطع شاخه های درختان بلوط توسط این قشر هستیم تا جایی که از یک درخت تنها تنه اش باقی مانده است .

از دیگر دلایل قطع درختان بلوط ،تهیه هیزم برای پخت نان می باشد زیرا عدم دسترسی عشایر به نانوایی‌ها این نیاز روزمره را ایجاد می نماید.

حمایت دولت و مسئولین مربوطه شهرستانها در قالب راه اندازی اکیپ های سیار جهت توزیع نان مورد نیاز عشایر و همچنین تامین نهاده های دامی با قیمت دولتی می تواند در رفع مشکلات عشایر و حمایت از محیط زیست چاره ساز باشد.