آمار ۲۳ هزار نفری جمعیت بیکاران در استان ایلام

استاندار ایلام : به دنبال آغاز یک حرکت مناسب برای ایجاد اشتغال و کاهش تعداد بیکاران هستیم زیرا زیبنده استان نیست که حدود 23 هزار نفر بیکار داشته باشد. بهرام نیا خاطر نشان کرد:باید با هماهنگی لازم بین همه دستگاه های اجرایی، این جمعیت بیکار را بین دستگاه های اجرایی تقسیم تا هر کدام برای […]

استاندار ایلام : به دنبال آغاز یک حرکت مناسب برای ایجاد اشتغال و کاهش تعداد بیکاران هستیم زیرا زیبنده استان نیست که حدود 23 هزار نفر بیکار داشته باشد.

بهرام نیا خاطر نشان کرد:باید با هماهنگی لازم بین همه دستگاه های اجرایی، این جمعیت بیکار را بین دستگاه های اجرایی تقسیم تا هر کدام برای بخشی از این بیکاران، شغل ایجاد کنند.

وی افزود: در تعریف فعلی، هر کس در هفته یک ساعت فعالیت داشته باشند شاغل محسوب می شود، ولی این واقعیت ندارد و درست نیست و آن چیزی که امروز جوانان و افراد جویای کار ما به عنوان شغل می دانند این است که روزی هشت ساعت کار کند و بیمه داشته باشد.