آنچه در جاده‌ی ایلام – مهران می‌گذرد

سعید هژبری، گفت: نصب روشنایی و قیر‌ریزی رمپ ورودی و خروجی تونل‌های محدوده روستای مهدی‌آباد درحال انجام است.

سعید هژبری، معاون عمرانی استاندار ایلام:

نصب روشنایی و قیر‌ریزی رمپ ورودی و خروجی تونل‌های محدوده روستای مهدی‌آباد درحال انجام است.

مسیر تقاطع غیر هم سطح ورودی صالح‌آباد برای اجرای آسفالت آماده است و در هفته آینده آسفالت می‌شود.

آسفالت پل شماره ۵۵ مسیر ایلام به مهران در حال اجراست.

تعریض پل‌های ۸ کیلومتر کنجانچم توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حال اجرا است.

در محل پل صلواتی، تعریض راه در حال انجام است.