آیین اختتامیه نخستین جشنواره

آیین اختتامیه نخستین جشنواره نمایش های کوتاه «رووژنا» با موضوع مصرف بهینه برق ویژه کودکان و نوجوانان زمان: سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ در پیج اینستاگرام @ilam.theater

آیین اختتامیه نخستین جشنواره

نمایش های کوتاه «رووژنا»

با موضوع مصرف بهینه برق ویژه کودکان و نوجوانان

زمان: سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

در پیج اینستاگرام @ilam.theater