اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ايلام دعوت به همكاري مي نمايد.

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ايلام دعوت به همكاري مي نمايد. اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ايلام براي تكميل نيروي انساني (یک نفر مرد) در رشته شغلي كتابدار سیار جهت اشتغال در كتابخانه سيّار شهرستان ايلام از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به […]

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ايلام دعوت به همكاري مي نمايد.


اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ايلام براي تكميل نيروي انساني (یک نفر مرد) در رشته شغلي كتابدار سیار جهت اشتغال در كتابخانه سيّار شهرستان ايلام از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي دعوت به همكاري مي نمايد.

الف) شرايط اختصاصي:
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و
موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا مراکز مدیریت حوزه های علمیه؛
2) دارا بودن حداکثر سن 30 سال تمام تا تاریخ 05/08/1400؛
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي؛
5) داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع خودرو (سنگین یا نیمه سنگین) برای شرکت در مصاحبه الزامی می باشد.
ب) شرايط عمومي:
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور؛
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي؛
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي؛
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل؛
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت؛
نکته:كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 05/08/1400صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري؛
تبصره 1: اولویت جذب با متاهلین می باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ایثارگران در اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول قوانین خاص خود می باشند.
ج) مدارک:
کپی تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیر پزشکی، کپی گواهینامه رانندگی و مدرک تحصیلی مرتبط؛
د) رشته هاي شغلي مورد پذيرش:
 رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني، علم اطلاعات و دانش شناسي؛
نکته: فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني است و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.
ه) زمان ثبت نام و ارائه مدارک به اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام:
از روز شنبه مورخ پانزدهم آبان (15/08/1400) لغایت سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه 1400 (25/08/1400)؛ بدیهی است خارج از مهلت تعیین شده هیچگونه درخواستی پذیرفته نمی شود.
و) آدرس:
ایلام، میدان دفاع مقدس، اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام و شماره تماس: 2223295-0843- داخلی119