اطلاعیه/تعطیلی نوبت ظهر مدارس دهلران، مهران ، دره شهر وآبدانان در روز سه شنبه ۲۳ فروردین

تعطیلی نوبت ظهر مدارس دهلران، مهران ، دره شهر وآبدانان در روز سه شنبه ۲۳ فروردین بیگلریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام اعلام کرد : با توجه به ورود گرد وغبار به استان و گزارش‌های ارسالی هواشناسی و محیط زیست مدارس در شیفت بعدازظهر در شهرستانهای مهران دهلران دره شهر و آبدانان تعطیل اعلام میگردد. […]

تعطیلی نوبت ظهر مدارس دهلران، مهران ، دره شهر وآبدانان در روز سه شنبه ۲۳ فروردین

بیگلریان مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام اعلام کرد : با توجه به ورود گرد وغبار به استان و گزارش‌های ارسالی هواشناسی و محیط زیست مدارس در شیفت بعدازظهر در شهرستانهای مهران دهلران دره شهر و آبدانان تعطیل اعلام میگردد.