اعزام تیم پزشکی مدیریت درمان ایلام درقالب اردوی جهادی به مناطق محروم گنجوان و روستای چمن

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام اعلام کرد: اعزام تیم پزشکی مدیریت درمان ایلام درقالب اردوی جهادی به مناطق محروم گنجوان و روستای چمن

صبح امروز دوشنبه یکم اذرماه کادر پزشکی بسیج جامعه پزشکی تامینبه گزارش پایگاه خبری شکرستان اجتماعی ایلام شامل پزشک ،پرستار ،تکنیسن دارویی به همراه آمبولانس و دارو با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید سلیمی استانداری ایلام به مناطق محروم گنجوان و روستای چمن اعزام شدند .

دکتر علیرضا رمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام افزود: این تیم های پزشکی و دارویی با استقراردر مناطق مذکور بیماران نیازمند را رایگان درمان می کنند .

مدیر درمان ایلام اعزام این تیم هارا به مناسبت هفته بسیج ودر راستای مأموریت های محوله دانست و افزود: تیم های پزشکی مدیریت درمان ایلام درکنارسپاه امیرالمومنین ع استان آماده خدمات دهی به مردم محروم منطقه هستند.
مدیر درمان ایلام افزود :در این راستا کانون بسیج جامعه پزشکی تامین اجتماعی استان با همکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اعزام گروههای جهادی به شهرک شهید کشوری و محله بانبرز وسایر نقاط درقالب اعزام پزشک متخصص وعمومی همکاری دارندکه از یکم لغایت ۵ آذر بمناسبت هفته بسیج وکنگره ۳هزار شهید استان ایلام در حال اجرا است.