به مناسبت هفته پدافند صورت گرفت؛

افتتاح مرکز فرماندهی و خودرو عملیاتی مدیریت بحران در تصفیه خانه آب شهر ایلام

ایلام_در هفته پدافند غیرعامل، مرکز فرماندهی، انبار و خودرو عملیاتی مدیریت بحران و برگزاری مانورهای نشتی گاز کلر، اطفا حریق و قطعی برق در تصفیه خانه آب شهر ایلام افتتاح شد.

به گزارش شکرستان از ایلام؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با بیان اینکه صحبت از مدیریت بحران بدون برخورداری از مرکز فرماندهی مدیریت بحران ‌معنا ندارد، گفت: این مرکز استراتژیک با برخورداری از اتاق مجهز فرماندهی، انبار و خودرو عملیاتی و فضای مناسب جهت استراحت، انبار، لوازم و تجهیزات و… برای هدایت عملیات در زمان بحران و پایش مخاطرات در شرایط عادی، احداث گردید.

پرویز ناصری با تاکید بر اینکه این مرکز با هدف فراهم ساختن امکان هماهنگی و فرماندهی متمرکز سوانح احداث شده، افزود: در حوزه مدیریت بحران، برخورداری از مکانی مجهز و مستحکم که شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل ستاد و گردهمایی مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان عملیاتی سازمان های مسئول و مرتبط با موضوع را داشته باشد ضروری است.

همچنین با حضور مسئولین مذکور مانورهای نشتی گاز کلر، اطفا حریق و قطعی برق و آماده بکاری مولد برق اضطراری در تصفیه خانه آب شهر ایلام برگزار شد .

لازم به ذکر است؛ در این بازدیدها، معاون قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور از سطح آمادگی شرکت آبفای استان ایلام تشکر نمودو مجموعه اقدامات این شرکت را در خور تقدیر دانست.