ایران رکورددار سرعت کاهش نرخ باروری

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور:امروز نرخ باروری کشور (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده، یعنی پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نام ایران ثبت شده است. رکورد سرعت کاهش نرخ باروری هم در سه دهه گذشته به نام ایران […]

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور:امروز نرخ باروری کشور (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده، یعنی پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نام ایران ثبت شده است.

رکورد سرعت کاهش نرخ باروری هم در سه دهه گذشته به نام ایران ثبت شده و این درحالیست که در سال ۶۵ نرخ باروری ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بوده است.