بازدید سرزده بازرس کل استان ایلام به مناسبت هفته قوه قضائیه از شهرداری منطقه یک شهر ایلام

بازرسی کل استان ایلام به همراه سربازرس گروه سیاسی ،قضایی و مسئول فناوری اطلاعات بازرسی کل استان از شهرداری منطقه یک شهر ایلام به صورت سرزده بازدید به عمل آورد.

به گزارش شکرستان ،مالک روشنی گفت بازدیدهای سرزده یکی از راهکارهای رصد دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در خصوص نحوه خدمات رسانی به مردم و تسهیل کار آنها می باشد.

وی در خصوص اهمیت این بازدیدها و احصاء مشکلات و کمبودها و نیز بررسی عوامل معطل ماندن کارمردم در این دستگاه بیان داشت در بازدیدهای سرزده هدف رصد مشکلات دستگاه از نزدیک و شنیدن درد دل مردم و ارائه راهکار در جهت رفع موانع دانست .

در این بازدید سرزده نقص بعضی از سیستم های شهرداری و الکترونیکی نبودن بعضی از خدمات و همچنین مشکلاتی در روند صدور پروانه ساختمانی و طولانی بودن نوبت بازدیدهای کارشناسان آن شهرداری احصاء و دستورات لازم در جهت رفع آنها صادر شد‌.

بازرس کل استان در پایان برتاکید ریاست عالی سازمان بر بازدیدهای سرزده از دستگاههای خدمات رسان اشاره و بیان داشت:  این بازدیدها در طول سال ادامه داشته و امیدواریم دستگاههای خدمات رسان با بهره گیری از سامانه ها و بستر دولت الکترونیک زمینه خدمات رسانی آسان به مردم را فراهم نمایند.