معا‌ون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام خبر داد؛

بازگشت ساعت کار ادارات استان ایلام به روال عادی از اول اسفند ۱۴۰۱

به گزارش شکرستان ، ناصر نجفی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام روز یکشنبه از بازگشت ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان ایلام به روال عادی از اول اسفندماه ۱۴۰۱ خبر داد. وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصارف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف در بازه زمانی […]

به گزارش شکرستان ، ناصر نجفی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام روز یکشنبه از بازگشت ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان ایلام به روال عادی از اول اسفندماه ۱۴۰۱ خبر داد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص مدیریت مصارف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرف در بازه زمانی اول آذرماه تا انتهای بهمن‌ماه، اظهار کرد: ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان از اول اسفندماه به روال عادی برخواهند گشت.

لازم به ذکر است رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان الزامی است.