برای تکمیل سد شهدای ایلام ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام؛برای تکمیل سد شهدای ایلام ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام گفت:برای تکمیل سد شهدای ایلام و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران طرح ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. علی پور احمد بیان داشت:  برای تکمیل فاز اول طرح سد چناره  شامل سیستم انحراف و تملک […]

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام؛برای تکمیل سد شهدای ایلام ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است

مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام گفت:برای تکمیل سد شهدای ایلام و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران طرح ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

علی پور احمد بیان داشت:  برای تکمیل فاز اول طرح سد چناره  شامل سیستم انحراف و تملک اراضی سد چناره مبلغی بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال مورد نیاز است.

 رجایی رئیس حوزه آبریز کرخه نیز خواستار تسریع در تکمیل عملیات باقیمانده سدشهدای ایلام و همچنین تعیین تکلیف سدهای حوضه مرزی غرب (گاوی و چنگوله) شد.

وی مطرح کرد : پیگیری‌های لازم برای تزریق اعتبارات به طرح‌های تامین آب استان در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دارد.

‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏