برگزاری آزمون استخدامی سراسری سازمان تأمین اجتماعی

به گفته معاون منابع انسانی سازمان تامین‌اجتماعی؛ متقاضیان می‌تواننداز امروز لغایت یکشنبه ۶ شهریور با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.

به گفته معاون منابع انسانی سازمان تامین‌اجتماعی؛ متقاضیان می‌تواننداز امروز لغایت یکشنبه ۶ شهریور با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام کنند.