تامین اعتبار مهم ترین مانع پیش روی تجهیز زمین های کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری است

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تامین اعتبار را مهم ترین مانع پیش روی تجهیز زمین های کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری عنوان کرد و گفت:
۳۳ درصد اراضی آبی کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند.

به گزارش خبرنگار شکرستان ، فریبرز عباسی روز شنبه در نشست تخصصی کشاورزی استان ایلام با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: امسال از محل فروش اموال در بودجه مبلغ مناسبی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که ۲۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های آب و خاک در کل کشور هزینه می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به در دست اجرا بودن طرح سامانه گرمسیری تاکید کرد: این طرح در ۶ استان غربی به وسعت ۲۲۷ هزار هکتار در حال انجام است که کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار آن باقیمانده است.

عباسی یادآور شد: مشکل اصلی این پروژه فنی و اجتماعی نیست، بلکه تامین اعتبار است که امیدواریم از صندوق توسعه ملی مبلغ مناسبی برای تکمیل آن اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو ۶۰ درصد کار سامانه گرمسیری را داخل استان ایلام انجام داده است، اضافه کرد: ۶۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه در حوزه استان ایلام مورد نیاز است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی رویکرد اصلی این وزارتخانه را تکمیل طرح های نیمه تمام عنوان کرد و گفت: تکمیل ایستگاه های پمپاژ ایلام دغدغه ای همه استان هاست و سعی داریم اعتبار مورد نیاز پروژه هایی که در استان ها از پیشرفت بالایی برخوردار هستند را تامین کنیم.