تحلیل عملیات “وعده صادق” از زبان سردار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین+فیلم

تحلیل عملیات “وعده صادق” از زبان سردار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین

تحلیل عملیات “وعده صادق” از زبان سردار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین

#پیشرفت_ایران
#رسانه_امید_آفرین
#جام_رسانه_امید
#تیم_خبری_شهید_محمود_صارمی
#ایلام_پایتخت_خادمین_اربعین_حسینی