تزریق واکسن کرونا به دانش آموزان اجباری نیست اما توصیه می شود

ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی اجباری نیست؛ اما توصیه اکید ما بر تزریق واکسن است. ستاد ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید، مصوبه‌ای را برای اجباری بودن تزریق واکسن کرونا در میان دانش آموزان تصویب نکرده است.

ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی اجباری نیست؛ اما توصیه اکید ما بر تزریق واکسن است.

ستاد ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید، مصوبه‌ای را برای اجباری بودن تزریق واکسن کرونا در میان دانش آموزان تصویب نکرده است.