تشریح برنامه های سفرریاست جمهوردرحوزه راه وشهرسازی استان

عبدالله بهادری مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام برنامه های سفرریاست جمهوردرحوزه راه وشهرسازی استان را تشریح کرد. به گزارش شکرستان به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان ایلام، مدیرکل این دستگاه اجرایی گفت: درسفراخیرریاست جمهور به استان ایلام مصوب شد برای تکمیل تونل کبیر کوه وراه های طرفین آن مبلغ 300 […]

عبدالله بهادری مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام برنامه های سفرریاست جمهوردرحوزه راه وشهرسازی استان را تشریح کرد.

به گزارش شکرستان به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان ایلام، مدیرکل این دستگاه اجرایی گفت: درسفراخیرریاست جمهور به استان ایلام مصوب شد برای تکمیل تونل کبیر کوه وراه های طرفین آن مبلغ 300 میلیاردتومان از محل ماده 56 و 100میلیارد تومان از محل منابع عمومی سالهای 1400 و 1401 و40 میلیاردتومان نیزبرای بهسازی قطعه اول راه اصلی صالح آباد- ایلام- حمیل در نظر گرفته شود.

عبدالله بهادری تأمین زمین مورد نیاز 8000 واحد مسکن روستایی وشهری درسالهای 1400 تا 1403 و 2 هزارواحد مسکونی ازمحل موافقتنامه سازمان برنامه وبودجه و بنیاد مسکن در سال جاری را از دیگر مصوبات سفر ریاست جمهور به استان ایلام عنوان کرد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان افزود: درراستای اجرای قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی برای احداث حدود 28 هزار واحد مسکونی طی چهارسال دراستان ایلام صورت گرفته است که هم اکنون احداث 3290 واحد طرح اقدام ملی مسکن دراستان اجرایی شده است.

وی درخصوص تأمین زمین مورد نیاز مسکن استان گفت: دراستان سه راهکار برای تأمین زمین مورد نیازقانون جهش تولید مسکن درنظرگرفته شده است. راهکار اداره کل راه وشهرسازی استان تمامی زمینهای تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را به احداث مسکن ملی اختصاص داده است، راهکار دوم استفاده از زمینهای بلا استفاده ادارات و سازمانها است که طبق قانون می بایست دراختیار راه و شهرسازی قرارگرفته و برای احداث مسکن اختصاص یابد که دراین زمینه زمینهای مذکور شناسایی شده و درحال رایزنی با ادارات هستیم و چنانچه این همکاری صورت نگیرد اداره کل راه و شهرسازی اقدام قانونی لازم در این زمینه انجام خواهد داد، و راهکار سوم الحاق زمین به محدوده شهرها است که دراین زمینه اخیرأ 9 قطعه در شهرهای مختلف استان به مساحت نزدیک به 132 هکتار( 6 قطعه از درجلسه کارگروه امور زیربنایی جهت الحاق به شهرها و3 قطعه داخل حریم درکمیسیون ماده 5) به تصویب رسیده که پس از طی مراحل قانونی جهت احداث مسکن قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته خواهد شد ضمن اینکه 4 قطعه دیگر نزدیک به 12 هکتار نیز در سه شهر دیگر استان قبلا جهت الحاق به محدوده شهرها به تصویب رسیده و در حال طی  سایرمراحل قانونی است.

عبدالله بهادری خاطر نشان کرد استان ایلام توانایی احداث 28 هزار واحد مسکونی طی 4 سال قطعاً دارد و این مهم بستگی به استقبال اشخاص واجد شرایط از طرح مذکور می باشد.