تقدیر مدیر عامل توانیر از مدیر عامل و کارکنان شرکت برق ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام : آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر از ولی الله ناصری مدیر عامل و نیز کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به جهت گذر موفق از پیک بار تابستان سال جاری با اهداء لوح تقدیر نمودند. لازم به ذکر است در جریان برنامه های گذر […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام : آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر از ولی الله ناصری مدیر عامل و نیز کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به جهت گذر موفق از پیک بار تابستان سال جاری با اهداء لوح تقدیر نمودند.

لازم به ذکر است در جریان برنامه های گذر از پیک تابستان سال جاری شرکت توزیع برق استان بیش از پنج هفته در صدر عملکرد موفق در بین شرکت های توزیع برق کشور بود.