تلاش برای ایجاد زیرساخت ها و فضاهای مطلوب شهری در شهر مهران

شهردار مهران گفت: با اجرای پروژه های متعدد عمرانی، تلاش داریم بستر لازم برای توسعه و رونق شهری فراهم شود.

به گزارش شکرستان ،محمدی، اظهار داشت: تکمیل زیرساخت های اساسی و رفع کمبودهای زیربنائی از جمله اولویت های کاری این شهرداری با هدف توسعه و رونق شهری در امسال خواهد بود.

شهردار مهران در ادامه با بیان اینکه در سالهای گذشته متأسفانه در حوزه شهری کارهای در حد نام و نشان شهر مهران صورت نگرفته است و زیر ساخت های شهری فرسوده شده و نیاز به اعتبار کافی و برنامه مدون در راستای احیای بافت های فرسوده و فضای شهری به جهت بازآفرینی شهر دارد.

وی افزود: پروژه های عمرانی در جهت تکمیل شدن پازل زیر ساختی و عمران شهری از قبیل : موزاییک فرش معابر ، جدول گذاری ، احیای فضای سبز شهری ، ایجاد فضای تفریحی در شهر ،  بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی معابر و بوستان ها، بازسازی و ترمیم معابر شهری ، روکش آسفالت و نصب و ایجاد المان های نوری و فانتزی در سطح شهر و تنوع بخشیدن به خدمات شهری در برنامه کاری امسال شهرداری مهران خواهد بود.