تمدید مهلت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی

تمدید مهلت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی  :   مهلت ثبت نام از روز سه شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ تا پایان روز جمعه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱ است

تمدید مهلت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی  :   مهلت ثبت نام از روز سه شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ تا پایان روز جمعه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱ است