توسعه فضاهای درمانی اولویت مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام است

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام گفت: توسعه فضاهای درمانی، ارتقاء مطلوب خدمات، رضایت ارباب رجوع و قانون مداری اولویت این مدیریت در سال جاری است.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان از ایلام؛ دکتر مهیار سلیمانی روز چهارشنبه در آیین تجلیل از پزشکان حوزه درمان تأمین اجتماعی ایلام، اظهار داشت: با همدلی و همفکری می توان مسیر توسعه و تعالی در سازمان را در پیش گرفت.

وی افزود: مردم و بیمه شدگان حق دارند خدمات درمانی مناسبی دریافت کنند و این وظیفه ماست که این شرایط را مهیا کنیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام گفت: کادر درمان تامین اجتماعی بعنوان نیروی تخصصی در حوزه درمان در کنار مردم منشأ خدمات فراوانی بوده است.

وی ادامه داد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه خدمات به مردم است بنابراین باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

سلیمانی عنوان کرد: توسعه فضاهای درمانی،  ارتقا مطلوب خدمات، رضایت ارباب رجوع و قانون مداری اولویت این مدیریت در سال جاری است

در پایان ابن آئین، دکتر آرزو داودیان بعنوان پزشک نمونه کشوری، دکتر خدیجه پورتقی پزشک نمونه استانی و دکتر کلثوم یاری بعنوان داروساز نمونه استانی معرفی و با اهدا لوح از خدمات ارزنده آنان تجلیل کرد.