جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایلام برگزار شد

مهندس علي پوراحمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان و اشاره به خشک سالی های سنوات اخیر و کاهش شدید منابع آب استان گفت : مسئله آب به مهمترین مباحث روز کشور تبدیل شده و ضرورت دارد همه دستگاههای ذیربط به وظایف خود در قبال این مبحث فوق العاده مهم عمل نمایند .

به گزارش پایگاه خبری شکرستان به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ایلام، جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایلام با حضور علی پور احمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام، مهندس جوهری زرنه فرماندار ایلام و سایر اعضای شورای حفاظت در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ایلام برگزار شد.

مهندس علي پوراحمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان و اشاره به خشک سالی های سنوات اخیر و کاهش شدید منابع آب استان گفت : مسئله آب به مهمترین مباحث روز کشور تبدیل شده و ضرورت دارد همه دستگاههای ذیربط به وظایف خود در قبال این مبحث فوق العاده مهم عمل نمایند .

پوراحمد افزود : جلسات مستمری در خصوص حفاظت از منابع آب استان در سطوح مختلف برگزار شده است و ضروریست همه ذیمدخلان به مصوبات جلسات پایبند باشند و گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود را به دبیرخانه شورا منعکس نمایند. ایشان بیان داشت: از جمله این مصوبات جداسازی آب فضای سبز از شرب، جایگزین کردن پساب تصفیه خانه فاضلاب به آب شرب و همچنین بازچرخانی آب در مصارف صنعتی است که تاکنون اقدام موثری در این رابطه صورت نگرفته است .

مدیرعامل آب منطقه ای افزود : مقرر شده بود که شهرداری ایلام از آب قنوات سطح شهر ایلام برای آبیاری فضای سبز استفاده کند و این منبع آبی جایگزین آب شرب مصرفی شود که تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده و ضروریست در این خصوص تسریع شود .

وی با بيان اينكه استفاده از سیستم آبیاری نوین در فضای سبز توسط شهرداري ايلام اقدامی ضروری است، تصریح کرد : با توجه به هدر رفت آب شرب در بعضی از نقاط شهر ایلام، ضروریست شهرداری ایلام از تجهیزات مدرن و نوین آبیاری در سطح شهر استفاده نماید.

مديرعامل آب منطقه اي ايلام با اشاره به اینکه مراقبت کمی و کیفی از سدهای استان بخصوص سد ایلام که اصلی ترین منبع تامین آب شرب مرکز استان است، افزود : پایش مستمر حوضه سد ایلام و جلوگیری از ورود آلاینده ها به رودخانه های منتهی به سد از ضروریات است و بخشداری و دهداریها میبایست بیش از پیش به موضوع که با سلامت جامعه مستقیما در ارتباط است حساسیت بیشتری نشان دهند.

در ادامه مهندس جوهری فرماندار ایلام، از اقدامات مدیریت شرکت آب منطقه ای استان ایلام قدردانی کرد و افزود : انتظار می رود با اقدامات جهادی سایر دستگاه های عضو شورای حفاظت، منابع آب شهرستان را بهتر و شایسته تر مدیریت کنیم .
وي با بيان اينكه نبايد کمبود آب در شهرستان ایلام برای همشهریان مخاطراتي ايجاد كند، تاكيد كرد: در این زمینه شرکت آب منطقه ای استان در مدیریت مخازن سدها و منابع آبی استان اقدامات قابل تحسینی انجام داده که شایسته تقدیر می باشد.