حضور بازرس کل قضائی استان ایلام در منزل شهید بیگلری به مناسبت روز شهید

بازرس کل قضائی استان در روز شهید با حضور در شهرستان هلیلان با خانواده شهید مجتبی بیگلری دیدار نمودند.

روشنی در این دیدار ضمن شنیدن صحبت های مادر شهید ودستور پیگیری مشکلات این خانواده اعلام نمودند امنیت واقتدار امروز نظام مرهون مجاهدت شهدا می باشد همه ماباید قدردان مجاهدت این عزیزان باشیم وچنین سرکشی هائی حداقل کاری هست که بر خود فرض می دانیم و دائما نیازمند عنایت ویژه شهداء می باشیم.

در پایان این دیدار با اهداء لوح تقدیر از مادر شهید قدردانی شد.