حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام در سامانه الکترونیکی سامد جهت پاسخگویی به شهروندان ایلامی

حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام در سامانه الکترونیکی سامد جهت پاسخگویی به شهروندان ایلامی طاهری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام جهت پاسخگویی در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) به شماره تماس ۱۱۱ به پیشنهادات و سوالات هم استانی های ایلامی پاسخ می دهد. گفتنی است؛ برنامه سامد […]

حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام در سامانه الکترونیکی سامد جهت پاسخگویی به شهروندان ایلامی

طاهری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام جهت پاسخگویی در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) به شماره تماس ۱۱۱ به پیشنهادات و سوالات هم استانی های ایلامی پاسخ می دهد.

گفتنی است؛ برنامه سامد به مناسبت هفته دولت صبح روز سه شنبه یکم شهریور ماه از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ صبح با حضور مدیرکل امداد استان در مرکز سامانه سامد برگزار می‌شود.