مدیرعامل آبفای استان تشریح کرد:

خدمات انجام شده درحوزه فاضلاب در مناطق حاشیه ای شهر ایلام

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خدمات انجام شده در حوزه فاضلاب در مناطق حاشیه ای شهر ایلام را تشریح کرد.

به گزارش شکرستان به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام؛ دکتر محمد محمدی گفت: شرکت آب و فاضلاب استان هم بر مبنای رسالت کاری خود و هم بواسطه وعده ای که به مسئولین و مردم داده، عمل نموده است.

وی افزود: علیرغم عدم تخصیص اعتبار، در منطقه هانیوان، پشت کمربندی شمالی  و شهرک قائم شهر ایلام دو کیلومتر خط شبکه جمع آوری اصلی و یک کیلومتر شبکه فرعی و 450 فقره انشعاب فاضلاب اجرا و نصب شد.

مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه به جهت اجرای شبکه فاضلاب باید برخی زیرساخت ها آماده باشد، تاکید کرد: از نظر اصولی و مهندسی بایستی ابتدا شهرداری ها نسبت به تعیین معبر سواره رو، رساندن به کد بر و کف و اجرای جدول گذاری اقدام نمایند تا شرکت آبفای استان بتواند شبکه جمع آوری فاضلاب را اجرا نماید.

دکتر محمدی یادآور شد: در سالیان گذشته و قبل از اجرای زیرساخت های لازم، این شرکت مجبور به اجرای شبکه فاضلاب در برخی محلات از جمله کوچه های اطراف استانداری، محله مهرآباد، محله تپه پایه یک( خیابان و کوچه های میلاد) که همچون شرایطی داشتند شد که متاسفانه متعاقبا با اجرای جدول گذاری توسط شهرداری، تمامی خطوط، جمع آوری و هزینه هایی که از  بیت المال صورت گرفته بود، هدر رفت و در ادامه شهرداری نیز کتبا به این شرکت اعلام نمود که هیچ خسارتی بابت تخریب تاسیسات پرداخت نمی نماید.

مدیرعامل آبفای استان تصریح کرد: در مدت سه ماهه گذشته مناقصه خرید لوله های کاروگیت فاضلابی 250 و400 مورد نیاز جهت شبکه فاضلاب مناطق مذکور برگزار شد که در همین راستا برنده مناقصه مشخص و در حال حاضر لوله ها در حال تولید می باشند و طی 10 روز آینده به انبار استان ارسال می گردند.

وی ادامه داد: همچنین مناقصه اتصالات نصب انشعابات هم در همین مدت اندک برگزار شد که طبق اسناد موجود در امور بازرگانی آبفای استان، در مرحله اول، شرکت کننده ای اعلام آمادگی ننموده که بلافاصله مجدد تجدید و در حال حاضر بر روی سامانه دولت جهت فرایند خرید می باشد.که در تاریخ ۱۴۰۳٫۴٫۲بازگشایی می گردد.

مدیرعامل آبفای استان در پایان خاطرنشان ساخت: با این اوصاف 95 درصد کار انجام شده و صرفا تعداد سه کوچه انتهایی در منطقه هانیوان باقی مانده که با اجرای جدول گذاری بلافاصله شبکه جمع آوری فاضلاب تکمیل خواهد شد.