خودکشی تلخ جوان ۳۷ ساله دهلرانی در ۱۰ سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی خبر ساز شد

امروز خبری تلخ از خودکشی یک جوان ۳۷ ساله دهلرانی در روز جهانی پیشگیری از خودکشی فضای خبری استان ایلام را ملتهب کرد.

خودکشی به عنوان پدیده‌ای روانی – اجتماعی مقوله‌ای است که جامعه کوچک ایلامی ها را با چالشی بزرگ روبرو کرده و افکار خانواده های ایلامی را با داشتن استرس و نگرانی مشوش نموده است.

این معضل اجتماعی که در نتیجه تعامل عوامل متعدد روانشناختی ، اجتماعی، فرهنگی و محیطی شکل می‌گیرد نیاز به واکاوی و تحقیقات گسترده علمی دارد.

و اما عدم پژوهش علمی مناسب و تحقیقات متوالی و منسجم در خصوص پدیده شوم خودکشی در استان ایلام و بررسی علت و عوامل آن همچنین کم توجهی مسئولان مرتبط با این حوزه باعث شده تا این معضل شوم اجتماعی کماکان در استان ایلام قربانی بگیرد.

یکی از مطالبات اصلی مردم و رسانه ها از مسئولین ارشد استان توجه ویژه به این حوزه و رفع هر چه سریعتر این معضل اجتماعی است.

جا دارد مسئولین مرتبط بخصوص مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام به این مسئله که به بحرانی بزرگ برای جامعه کم جمعیت و کوچک ایلام تبدیل شده است ورود کند و با تشکیل تیم های تحقیقاتی و پژوهشی متشکل از متخصصین این حوزه زمینه ای مناسب را جهت رفع این مشکل فراهم کند.

در پایان مسئولین مرتبط شفاف سازی کنند که بودجه های مختص به حوزه های اجتماعی فرهنگی چگونه و در کجا هزینه می شود که این بحران کماکان فضای جامعه را متشنج و این معضل اجتماعی با روان مردم بازی می کند!؟