درخشش شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۲

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۲ استان انتخاب شد. در این جشنواره صنعت برق استان در محور رضایتمندی مردم به عنوان دستگاه برتر در استان شناخته شد. لازم به ذکر است در اختتامیه این جشنواره با اهدا تندیس و لوح تقدیر به امضا بهرام نیا استاندار ایلام […]

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۲ استان انتخاب شد.

در این جشنواره صنعت برق استان در محور رضایتمندی مردم به عنوان دستگاه برتر در استان شناخته شد.

لازم به ذکر است در اختتامیه این جشنواره با اهدا تندیس و لوح تقدیر به امضا بهرام نیا استاندار ایلام از مدیرعامل این شرکت به نمایندگی از تمامی جهاد گران صنعت برق تقدیر شد.