رصد و پایش لحظه ای گندم، آرد و نان استان

مدیریت نظارت و بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ،گفت: کارگروهی به منظور رصد و پایش گندم، آرد و نان در استان تشکیل شده است و اعضای کارگروه رصد و پایش مرتبط با نظارت بهینه و اثربخش بر فرایند و فراگرد گندم، آرد و نان استان در جلسات کارگروه حضور می یابند و […]

مدیریت نظارت و بازرسی کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ،گفت: کارگروهی به منظور رصد و پایش گندم، آرد و نان در استان تشکیل شده است و اعضای کارگروه رصد و پایش مرتبط با نظارت بهینه و اثربخش بر فرایند و فراگرد گندم، آرد و نان استان در جلسات کارگروه حضور می یابند و به صورت حضوری از تمامی نانوایی های متخلف استان بازرسی به عمل می آورند.

عطایی افزود: نظارت و بازرسی اعضای کار گروه در تمامی شهرستان های استان به طور مستمر در حال اجرا می باشد و همه نانوایی های استان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند در همه نانوایی‌ها هستند و خوشبختانه گزارشی مبنی بر عدم استفاده ازاین کارتخوان ها در سطح استان به این مدیریت ارائه نشده.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان استان از سامانه هوشمند نانوایی در ۲ هفته گذشته، حدود ۹۵۰ کارت تکراری بیش از ۵ هزار تراکنش را ثبت کرده است و تخلفاتی مانند کم فروشی، گران‌فروشی و فروش آرد خارج از شبکه از مهمترین تخلفات نانوایی‌های شهرستان ها سطح استان بوده که خوشبختانه با اعمال برخی نظارت‌ها توسط کارگروه رصد و پایش و همچنین بازرسان جهاد کشاورزی استان این تخلفات کاهش یافته است.

عطایی اضافه کرد: نانوایی‌هایی که از سهمیه آرد دولتی سوءاستفاده می‌کنند در کنار معرفی به تعزیرات برای اعمال جریمه، کاهش سهمیه نیز خواهد یافت و در صورت ادامه ی عدم رعایت نحوه استفاده از کاتخوان های هوشمند، مجوز نانوایی متخلف ابطال خواهد شد