رفع تصرف بیش از 23 هزارمترمربع ازاراضی ملی ودولتی استان ایلام

مهندس بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام دردیداربا چندتن ازروءسای کلانتریهای شهر ایلام ازرفع تصرف بیش از 23 هزارمترمربع از اراضی ملی ودولتی استان در هفت ماه گذشته خبر داد. به گزارش شکرستان به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام مدیرکل این دستگاه اجرایی در دیدار با چند […]

مهندس بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام دردیداربا چندتن ازروءسای کلانتریهای شهر ایلام ازرفع تصرف بیش از 23 هزارمترمربع از اراضی ملی ودولتی استان در هفت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش شکرستان به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام مدیرکل این دستگاه اجرایی در دیدار با چند تن از روءسای کلانتریهای شهر ایلام گفت: طی ۵7 عملیات رفع تصرف از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 23 هزارمترمربع( ۲354۰متر مربع)به ارزش نزدیک به 34 میلیاردتومان ازدست اشخاص فرصت طلب و سودجو توسط یگان حفاظت ازاراضی ملی اداره کل راه وشهرسازی استان با همکاری وهمراهی دستگاه قضا ونیروی انتظامی استان خارج شده است.

بهادری در این دیدار که فرمانده حفاظت از اراضی ملی این اداره کل نیز حضور داشت، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضا ونیروی انتظامی با یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه وشهرسازی استان گفت: در برخوردبامتصرفین هیچ گونه کوتاهی وچشم پوشی نخواهیم داشت ویگان حفاظت از اراضی این اداره کل شبانه روزدرحال رصدهرگونه دست درازی به زمینهای ملی ودولتی بوده و باکوچکترین تحرکی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: همکاری نیروی مقتدر انتظامی با این اداره کل عرصه را بر زمین خواران و فرصت طلبان و اشخاصی که قصد تصرف اراضی ملی و بیت المال را دارندتنگ کرده واین امرسبب شده اشخاص مذکوربا روی آوردن به تظلم نمایی وانتشار مطالب کذب در فضای مجازی افکار عمومی را تحت شعاع قرار دهندکه در اینجا به استحضار مردم شریف استان می رساند که اشخاصی به صورت سازماندهی شده رو به تصرف غیر قانونی زمینهای ملی و دولتی می نمایند و بیشتراین افراد در نقش افراد کم بضاعت درآمده و سعی در انحراف افکار عمومی دارند.

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطر نشان کرد یگان حفاظت از اراضی ملی این اداره کل با همکاری و همراهی دستگاه قضا و نیروی انتظامی به طورحتم وبا قاطعیت با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال را دارند برخوردقانونی خواهد کرد .

وی به اشخاصی که قصدخرید ملک درهرنقطه ازشهرهای استان رادارندتوصیه کرد: ابتدا استعلام لازم ازاداره کل راه و شهرسازی درمرکزاستان و ادارات راه وشهرسازی شهرستانهای مختلف به عمل آوردندتا دردام اشخاص زمین خواروسودجوگرفتار نشوندچرا که هرگونه خرید، فروش، انعقاد قراردادو تغییرشکل زمینهای ملی و دولتی جرم محسوب شده و پیگرد قضایی دارد.

لازم به ذکر است: یگان حفاظت ازاراضی راه و شهرسازی استان ایلام با شماره تلفن شبانه روزی۱۶۵۶ آماده دریافت گزارشات مردمی درزمینه تعرض به زمینهای ملی ودولتی است.