قابل توجه متولیان فرهنگی در استان ایلام؛

زنان بازیگرانی نو برای پیاده سازی یک طرح تکراری/نام زن یک رمز عبور برای رسیدن به مرزهای فرهنگی ایران اسلامی/ غفلت متولیان فرهنگی

در اغتشاشات اخیر نام زن یک رمز عبور برای رسیدن به مرزهای فرهنگی ایران اسلامی توسط دشمنان نظام بود که متأسفانه مورد غفلت متولیان فرهنگی قرار گرفته است.

سمیه محمدی
دشمنان می خواستند از شخصیت ،عفت و حجاب زنان در ایران اسلامی برای دستیابی به اهدافی شوم سوئ استفاده کنند.

انتشار شعارهایی پوچ و عوام فریبانه در راستای حمله به فرهنگ زنان مسلمان و تشویق به بی حجابی یکی از راهکارهای دشمن برای آسیب رساندن به فرهنگ ایرانی اسلامی بود.

اما با مشت محکم زنان ایرانی بر دهان کارگردانان این فیلم تکراری روبرو شد.

دشمنان جمهوری اسلامی از دیر باز با طرح نقشه هایی شوم در پی آسیب رساندن به نظام بوده اند و این بار هم جامعهٔ بزرگ و تاثیر گذار زنان را بازیگرانی نو برای پیاده سازی طرح های تکراری خود و آسیب رساندن به اصل نظام انتخاب کردند.

آنها با نفوذ بر ذهن و فرهنگ تعداد بسیار اندکی از زنان و دختران فریب خورده توانستند آسیب های روحی و فرهنگی بر پیکر این قشر وارد کنند.

این انتخاب دشمن نشان از اهمیت وجایگاه زنان بعنوان رکن مهم اجتماعی فرهنگی در جامعه اسلامی دارد.قشری که متأسفانه بسیار مورد غفلت در جامعه قرار گرفته است.

اکنون برای نگارنده جای سوال است؛ با توجه به هجمه هایی که در ماههای اخیر بر کشور وارد شد و بیشترین حمله فرهنگی به جامعه زنان بود و حجاب زنان عفیفه محل تیر و ترکش دشمن قرار گرفت چه کارهایی در استان ایلام از سوی  متولیان فرهنگی در این مدت انجام شد؟

در ولادت حضرت فاطمه زهرا «س» وبزرگداشت مقام زن حداقل انتظار این بود؛ یک جهش چشمگیر فرهنگی، یک اتفاق تازه ،یک نگاه ویژه به زن در جامعه یا یک شعار و رویکرد جدید در این حوزه رخ می داد ،اما دریغ از عملکرد مثبت و چشمگیر فرهنگی در استان ایلام.

دستگاههای فرهنگی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند و بگویند در این زمینه چه فعالیتی داشته اند؟ چه کارهای فرهنگی انجام داده اند؟

آیا صرفاً تجلیل مدیران دستگاه ها از کارکنان زن به مناسبت بزرگداشت مقام مادر یک کار فرهنگی محسوب می شود؟ آیا جامعه هدف برای متولیان فرهنگی مهم نیست؟ در این میان قشر خاکستری زنان چه می شود؟

با توجه به تبلیغات فرزند آوری ،چرا یک همایش برای بانوانی که صاحب پنج فرزند موفق یا بیشتر هستند و توانسته اند فرزندان خود را بدرستی تربیت و تحویل جامعه دهند در استان برگزار نشد؟ چرا زنان برتر و موفق در جامعه بدرستی معرفی نمی شوند؟

آیا عدالت فرهنگی تعریف شده در فرهنگ اسلامی راجب زنان بخصوص در استان ایلام رعایت شده است ؟

در استان چند کلاس آموزشی برای مهارت آموزی وسبک زندگی برگزار شد؟چرا در حوزه بازارچه های خوداشتغالی زنان مخصوصا زنان بی سرپرست اقدامی صورت نمی گیرد؟

چند جشنواره برای بانوان در استان برگزار شد ؟آیا همایشی برای زنان تاثیر گذار در جامعه برگزار گردید؟ آیا از ایده ونظرات بانوان در قالب برگزاری مسابقه یا جشنواره استفاده شد؟آیا بانوان تاثیر گذار در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی وبین المللی در استان شناسایی شدند ؟ آیا از تجربیات و نحوه موفقیت آنها سخنی به میان آمد ؟ آیا به مردم شناسانده شدند؟