زیرگذرارغوان ورودی شهر ایلام در آستانه بهره برداری

با اجرای عملیات آسفالت، زیرگذر ارغوان ظرف چند روز آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش شکرستان به نقل از، اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام، فرشاد دوستی مدیرکل راه وشهرسازی استان در بازدید ازآخرین مراحل احداث زیرگذرارغوان شهر ایلام گفت: ورودی شهر ایلام از سمت کرمانشاه- حمیل- سرابله پر ترددترین مسیر ورود به استان است که در ادامه به کنارگذر شرقی شهر ایلام و محور ایلام- مهران منتهی می شود، به جهت ایمن سازی و رفع گره ترافیکی ورودی شهر ایلام در میدان ارغوان درسالهای گذشته پلهای روگذر تقاطع غیر همسطح ارغوان اجرایی و تکمیل شد و عملیات زیرگذر ارغوان نیز به منظور هدایت وسایل نقلیه از کنارگذرشرقی و جاده ارغوان به داخل شهر به مرحله اجرا درآمد که با اجرای عملیات آسفالت ظرف چندروز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص عملیات اجرایی زیرگذر ارغوان گفت: طول مسیر زیر گذر ارغوان 700 متر است که برای احداث آن 60 هزار مترمکعب خاکبرداری و 15 هزار متر مکعب خاکریزی به انجام رسیده و برای اجرای پل و دیوارهای اطراف آن 20 هزار مترمکعب عملیات بتن ریزی صورت گرفته است.

فرشاد دوستی اعتبار هزینه شده برای احداث زیرگذر ارغوان را 80 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: قیر پاشی جهت آسفالت این پروژه امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و ظرف چند روز آینده آسفالت پروژه انجام خواهد شد و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.