رییس حوزه هنری ایلام:

ضرورت بازتعریف برج هنر ایلام و تکمیل آن

رئیس حوزه هنری استان ایلام در نشست هم‌اندیشی در خصوص به سامان رسیدن برج هنر، از مشارکت بخش خصوصی در به سامان رسیدن این طرح خبر داد.

به گزارش شکرستان از ایلام؛ رئیس حوزه هنری استان ایلام در نشست هم‌اندیشی در خصوص به سامان رسیدن برج هنر، از مشارکت بخش خصوصی در به سامان رسیدن این طرح خبر داد.

سعید خیراللهی عنوان کرد: استان ایلام با وجود جمعیت ۶۰۰ هزار نفری زیرساخت‌های فرهنگی هنری مناسبی ندارد که به دلخوری اصحاب فرهنگ و هنر منجر شده است.

او گفت: برج هنر احتیاج به یک باز تعریف دارد و تکلیف آن در اسناد ملی و استانی نامشخص بوده و همین امر باعث شده ساخت این پروژه به صورت فرسایشی پیش برود که این امری نگران کننده است.

رییس حوزه هنری استان ایلام خاطرنشان کرد: به ثمر نرسیدن یک طرح زیرساختی در حوزه فرهنگ و هنر باعث می‌شود در سال‌های آینده کارکرد خود را از دست خواهد داد و این سرنوشت در انتظار برج هنر هنر ایلام نیز هست.

خیراللهی تاکید کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت تکمیل برج هنر به ۱۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد تا در حدود یک سال و نیم شاهد تکمیل آن و بهره‌برداری هنرمندان از این فضا باشیم.

او گفت: با درنظر گرفتن مجموعه شرایط و اهلیت متقاضیان مشارکت در ساخت برج هنر و اولویت مالکیت حوزه هنری، تلاش داریم که هر چه زودتر برج هنر تکمیل شود.