طرح تولید کاغذ سنگی ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام با بیان اینکه کل اعتبار طرح تولید کاغذ سنگی چرداول ۴۵۰ میلیارد تومان است،گفت:این طرح ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش شکرستان ،«موسی حاتمی»روز پنجشنبه در بازدید از طرح تولید کاغذ سنگی چرداول در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم،اظهار داشت:پروژه کاغذ سنگی هفته دولت سال گذشته در مساحت ۲.۷هکتار کلنگ زدی شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام،در ارتباط با تامین برق این پروژه گفت:پیمانکار برای احداث ۶ کیلومتر تامین برق این پروژه به مدت زمان۴ماه و مبلغ قرارداد۴۲ میلیارد ریال مشخص شده است.

وی در خصوص راه دسترسی و جاده ی منتهی به این پروژه گفت:تمهیدات لازم جهت این مهم اندیشیده شده و پس از اتمام کار پروژه،آسفالت راه آن نیزعملیاتی خواهد شد.

به گزارش شکرستان این طرح در جلوگیری از قطع درختان بسیار کارساز و موثر است.
طرح تولید کاغذ سنگی زمینه ی اشتغالزایی ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم را فراهم کرده است.