طرح ساماندهی کارکنان دولت همین هفته در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی خبر داد:طرح ساماندهی کارکنان دولت همین هفته در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی خبر داد:طرح ساماندهی کارکنان دولت همین هفته در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

«علی اکبر بسطامی» رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام:طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از پیگیریهای مستمر اعضاء کمیسیون اجتماعی و به دنبال تقاضای بیش از ۱۷۰ نماینده مجلس برای طرح دو فوریت آن در صحن مجلس خوشبختانه در ردیف ۱۹ دستور کار قرار گرفت و ظرف این هفته باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.