عدمِ تطبیقِ حقوق بازنشستگان با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از عمده مشکلات این قشر است

رئیس کانون کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام گفت:عدمِ تطبیقِ حقوق بازنشستگان با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از عمده مشکلات این قشر است.

به گزارش شکرستان،جمال بانقلانی با عنوان اینکه عمده مشکلات بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی از زمانی آغاز شد که این سازمان زیر نظرِ وزارت کار قرار گرفت،اظهار داشت: سازمانی که وظایف و منابع آن بیش از برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجراییست و دارای بیشترین امکانات مالی، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی اجتماعی است، به دلیلِ مدیریت غلط دچار مشکلاتِ بسیار شده بطوریکه ورودی و خروجیِ آن دچار ناترازیِ بسیاری شده است و پیامدِ این وضعیت را کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌بینند.

این مسئول اعلام داشت :مهم‌ترین مشکل ۱۵ساله اخیر بازنشستگان، نادیده گرفتن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ترمیم حقوق به روش نادرست و بی‌پایه پلکانی معکوس است که در این روش، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که بیشترین میزان حق بیمه پرداخت کرده‌اند با کمترین میزان ترمیم شده است.

بانقلانی افزود: در این رویه بازنشستگانی که به هر دلیل کمترین میزان بیمه‌پردازی را داشته‌اند ضریب افزایش حقوقشان بیشتر از کسانی است که بیشترین مشارکت در بیمه‌پردازی را داشته‌اند. که البته همانطور که گفتم دستمزد در هیچ کدام از سطوح مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش نیافته است.

وی در پایان خواستار ورود مجلس شورای اسلامی ونمایندگان به افزایش مستمری بازنشستگان ومتناسب سازی براساس قانون تصویب شده مطابق ۹۰درصد حقوق ومزایای مشمول کسر حق بیمه شاغلین گردید.