فردا تعطیلی یا تأخیر در فعالیت ادارات و مدارس نداریم

#اطلاعیه مجید بگلریان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام:با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط هواشناسی استان و پایش تصاویر ماهواره میزان گرد و غبار در حدی نیست که در روز چهارشنبه منجر به تعطیلی ادارات و یا مدارس گردد. فردا تمام‌ مدارس طبق روال عادی فعالیت آموزشی خواهند داشت و هیچگونه تاخیر و یا و […]

#اطلاعیه

مجید بگلریان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام:با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط هواشناسی استان و پایش تصاویر ماهواره میزان گرد و غبار در حدی نیست که در روز چهارشنبه منجر به تعطیلی ادارات و یا مدارس گردد.

فردا تمام‌ مدارس طبق روال عادی فعالیت آموزشی خواهند داشت و هیچگونه تاخیر و یا و تعطیلی در استان نداریم.