فرماندار ایلام: توجه به زیرساخت های لازم جهت توسعه شهری و نیز آماده سازی جهت اجرای مبلمان شهری از الزامات است

فرماندار ایلام گفت: توجه به زیرساخت های لازم جهت توسعه شهری و نیز آماده سازی جهت اجرای مبلمان شهری از الزامات است.

به گزارش شکرستان،صبح روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه فرماندار ایلام با همراهی معاونین عمرانی و برنامه ریزی از پروژه های درحال اجرای شهرداری شهر جعفر آباد و بخش سیوان بازدید کرد.

نادری طی این بازدیدها خواستار توجه ویژه در سال جدید به توسعه المان های شهری ،ایجاد و مناسب سازی باغچه ها و بلوار ها ،ایجاد بستر لازم جهت توسعه ورزش همگانی سطح شهر شد.

وی همچنین برلزوم توجه به زیرساخت های لازم جهت توسعه شهری و نیز آماده سازی جهت اجرای مبلمان شهری تاکید ویژه داشت.

لازم به ذکر است ؛در بازدید امروز فرماندار پروژه هایی از قبیل اجرای آسفالت ، بیس ریزی ، آماده سازی معابر و کندروهای سطح شهر،اجرای موزاییک فرش ،بتن ریزی معابر باشیب تند و عرض کم. اجرای جدول گذاری معابر.خاکبرداری و ایجاد گذر جدید در سطح محله های شهر،به ارزش حدودا ۷۰ میلیارد ریال می باشند مورد بازدید قرار گرفت .