فروغی در مسابقات لهستان طلایی شد

فروغی در مسابقات لهستان طلایی شد جواد فروغی ورزشکار ایلامی عضو تیم ملی تیراندازی و قهرمان المپیک در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تیراندازی در لهستان در بخش تپانچه میکس، صاحب مدال طلا شد.

فروغی در مسابقات لهستان طلایی شد

جواد فروغی ورزشکار ایلامی عضو تیم ملی تیراندازی و قهرمان المپیک در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تیراندازی در لهستان در بخش تپانچه میکس، صاحب مدال طلا شد.