قابل توجه امانتداران،مسئولان و دوستداران حق و عدالت؛ پوشیدن کفشهایی از جنس وجدان ، مسیر انسانیت را هموار می کند

پایگاه خبری شکرستان_سمیه محمدی

کسی که مصرف کننده ایده دیگران باشد و در برابر چالش ها، مسائل و مشکلاتی که حقوق اجتماعی انسان ها را پایمال می کند،سکوت نماید و اندیشه خود را به خاطر ترس از پیشامدها پنهان کند، قطعا ضعیف و بدور از شکوفایی باور است.

چنین انسانهایی هیچگاه نمی توانند برای دفاع از عدالت و حقیقت در ارتباطات اجتماعی خود گامی موثر بردارند و در جامعه نقش مردگان متحرکی را بازی می کنند که مصرف کنندهٔ ایده واندیشه دیگرانند.

انسان موجودی اجتماعیست که شاکله زندگی او از مراوده با دیگران شکل گرفته است و در این مراودات باید قدرت بیان عقاید و افکار خود را داشته باشد.

اگر در این مراودات توانست در مسیر انسانیت قدم بردارد، قطعا حق مطلب را ادا کرده و گام بلند موفقیت را در مسیر پُر بار زندگی اجتماعی برداشته است ،پس حتما راهش روشن است.

در مسیر زندگی توفیقی به نام «مسئولیت» برای خدمت به مردم نیز گذاشته شده تا در ایستگاه قدرت توقفی کوتاه داشته باشد،پس اگر در این مسیر گام هایی از جنس ؛خدمت صادقانه ، قسط و انصاف بردارد قطعا طعم شیرین رسیدن به اوج را خواهد چشید.

لازمه رسیدن به اهدف وآرزوها که چاشنی همراه با قدرت در آن ریخته شده، همان خدمت صادقانه به مردم است که مورد پذیرش عموم جوامع در جهان می باشد.

بنابراین پوشیدن کفش هایی آهنین از جنس وجدان است که مسیر انسانیت را برای رسیدن به قله ها ،هموار می کند و در این راه باید از هر گونه تبعیض و نگاه غیر منصفانه پرهیز کرد.

وقتی کسی در جامعه حقی را مطالبه می‌کند ، بهترین مُزد برای مطالبه او، تاثیر پذیری مخاطب از اصل کلام اوست، حتی اگر در ظاهر آن را نپذیرد.

اگر انسان مسئولیتی را پذیرفت یعنی بار سنگین امانتی را حمل می کند، پس برای بر زمین گذاشتن این امانت باید بسیار مراقب باشد که در آن خیانت نکند زیرا خداوند ناظر بر اعمال اوست.

تعداد اندکی از مسئولین استان ایلام که از امانت داران جمهوری اسلامی ایران هستند در انتصابات خود دقت نظر کافی را ندارند و از افراد غیر متخصص در سمت های اداری با استفاده از رانت های ارتباطی استفاده می کنند و این ظلم در حق کارکنان مجموعه مرتبط، ارگان ها و سازمانهای متبوع آنهاست.

امیدواریم این دسته از مسئولین در انتصابات خود تجدید نظر کنند و امانت داران خوبی برای نظام شکوهمند اسلامی باشند.