قابل توجه منابع طبیعی استان ایلام؛استمداد بهره برداران سقز چینی از مسئولین

جمعی از بهره برداران سقز چینی از مسئولین استانی به جهت تسریع در روند صدور مجوز برداشت سقز از درختان بنه تقاضای کمک کردند.

ما تعدادی از دارندگان تعاونی و شرکتهای سقز چینی استان ایلام هستیم که با توجه به شرایط سخت اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای در تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی شده ایم.

با توجه به خشکسالی های مکرر طی  سال‌های اخیر، مدت زمان ۵ سال است، هیچگونه مجوزی برای برداشت وبهره برداری صمغ سقز از درختان بنه در استان ایلام صادر نشده است.

به لطف رحمت الهی سال ۱۴۰۱ سالی پر بارش بوده است فلذا درختان بنه آمادگی لازم را برای بهره برداری محصول دارند.

طی سال جاری نیز کلیه کارهای اداری برای اخذ مجوز شامل؛ بروزرسانی شرکتها ، پرداخت کلیه هزینه ها از جمله مالیات و غیره… را انجام داده ایم و قرار بر آزاد سازی و صدور مجوز برداشت سقز چینی از طرف اداره کل منابع طبیعی استان ایلام شد، اما متأسفانه با اینکه مراجعات متعددی به این اداره کل داشتیم اما هنوز موفق به گرفتن مجوز نشده ایم.

لذا از این رسانه خواهشمندیم ،صدای استمداد و درخواست ما را به گوش استاندار محترم ایلام و مدیر کل منابع طبیعی استان برساند تا شاید در این شرایط سخت اقتصادی گره ای از مشکلات ما باز شود.