مدیرکل منابع طبیعی ایلام تاکید کرد؛ضرورت توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع طبیعی

ایلام_مدیرکل منابع طبیعی ایلام بر ضرورت توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تاکید کرد.

به گزارش شکرستان از ایلام؛ ابراهیم پیرزادیان در دیدار با امام جمعه ایوان اظهار داشت: حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی و بهینه از منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار امری ضروریست.

وی افزود: ائمه جمعه می‌توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ حفظ و حراست از عرصه‌های ملی و انفال ایفا نمایند.

حفاظت از منابع طبیعی باید با اشاعه فرهنگ بهره برداری اصولی در جهت توسعه پایدار نهادینه شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام با تأکید بر فرهنگ سازی حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی گفت: حفاظت از منابع طبیعی باید با اشاعه فرهنگ بهره برداری اصولی در جهت توسعه پایدار نهادینه شود .

ترویج فرهنگ منابع طبیعی امری لازم و ضروری است
 
امام جمعه شهرستان ایوان نیزدر این دیدار گفت: مقام معظم رهبری بر نهادینه شدن فرهنگ منابع طبیعی تأکید دارند،

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علی حیدری افزود: ترویج فرهنگ منابع طبیعی لازم و ضروری است.

وی تاکید کرد: حفظ درختان و منابع طبیعی از موارد مورد تأکید فرهنگ اسلامی است و همواره از آن به ‌عنوان یک ارزش یاد شده است.