مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام: کارگران سرمایه های گرانبهای توسعه و پیشرفت هر کشور هستند

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام گفت: درمان و سلامت کارگران به عنوان سرمایه گرانبهای توسعه و پیشرفت هر کشور در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام گفت: درمان و سلامت کارگران به عنوان سرمایه گرانبهای توسعه و پیشرفت هر کشور در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

دکتر “مهریار سلیمانی” در حاشیه تجلیل از کارگران شرکت پتروشیمی ایلام که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: درمان تامین اجتماعی وظیفه خدمات رسانی را به جامعه هدف که کارگران بیشترین سهم را در آن دارند، عهده دار است.

وی با بیان اینکه همانطور که کارگران به عنوان سرمایه های گرانبها در پیشرفت صنعت نقش دارند، افزود: مسئولان نیز مهیا کردن آرامش فکری و سلامت جسمی کارگران را وظیفه خود می دانند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با اشاره به اینکه در شهر ایلام دو مرکز درمانی ملکی و وابسته به درمان اجتماعی وجود دارد، بیان داشت: امیدواریم با پیگیری مسئولان درمانگاه‌های که در برنامه توسعه ای که شامل دره‌شهر، مهران و چرداول داریم هرچه سریعتر به مراحل اجرایی برسند.

دکتر “سلیمانی”به بیمارستان شهدای زاگرس ایلام اشاره و یادآور شد: با رایزنی های آقای بسطامی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خوشبختانه برای ملکی شدن این بیمارستان قدم های مثبتی بر داشته شده است.

وی تصریح کرد: با ملکی شدن بیمارستان شهدای زاگرس ایلام بخش زیادی از مشکلات جامعه هدف و کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی مرتفع خواهد شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام در پایان از تمامی مسئولان و نماینده گان مجلس که به هر نحوی در فکر رفع مشکل بیمارستان شهدای زاگرس هستند تشکر و اظهار داشت: امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در حوزه درمان تأمین اجتماعی استان باشیم.