مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام عنوان کرد: کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید

به گزارش شکرستان دکتر علیرضارمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان  اظهار داشت: بیمه شدگان تامین اجتماعی با عدم ارائه کارت ملی خود به دیگران، از استفاده‌های نابه‌حق از خدمات درمانی تامین‌اجتماعی و مخدوش شدن پرونده سلامت خویش، جلوگیری کنند. مدیر درمان ایلام تصریح کرد:  با حذف تدریجی دفترچه‌ تامین‌اجتماعی و نسخه نویسی الکترونیک با استفاده […]

به گزارش شکرستان دکتر علیرضارمضانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان  اظهار داشت: بیمه شدگان تامین اجتماعی با عدم ارائه کارت ملی خود به دیگران، از استفاده‌های نابه‌حق از خدمات درمانی تامین‌اجتماعی و مخدوش شدن پرونده سلامت خویش، جلوگیری کنند.

مدیر درمان ایلام تصریح کرد:  با حذف تدریجی دفترچه‌ تامین‌اجتماعی و نسخه نویسی الکترونیک با استفاده از شماره ملی، امکان ثبت و نگهداری سوابق پزشکی تمامی بیمه‌شدگان فراهم شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تمامی خدمات تشخیصی و درمانی برمبنای شماره ملی ثبت و ذخیره می‌شود، ضرورت دارد ارائه‌کنندگان خدمات و پزشکان به‌منظور جلوگیری از مخدوش شدن سوابق پزشکی  بیماران، در هنگام پذیرش و ارائه خدمت، هویت بیماران را با مشخصات مندرج در کارت ملی تطبیق دهند.

مدیر درمان ایلام بیان کرد: به‌منظور پرهیز از سوء‌استفاده‌های احتمالی، ضروری است بیمه‌شدگان با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و ثبت تلفن همراه شخصی خود اقدام کنند.