مشکلات یک بیمارستان

بیمارستانی با امکانات یک بیمارستان مدرن اما بدون پزشک، سامانه ای که همیشه یک جای کارش می لنگد و همین امر باعث عصبانیت شهروندان مهرانی می شود، چرا که باید هزینه های گزافی بابت خرید دارو پرداخت کنند، قطعی سامانه برابر است با خرید دارو با قیمت آزاد نبود پزشک متخصص در بیشتر فصول سال […]

بیمارستانی با امکانات یک بیمارستان مدرن اما بدون پزشک، سامانه ای که همیشه یک جای کارش می لنگد و همین امر باعث عصبانیت شهروندان مهرانی می شود، چرا که باید هزینه های گزافی بابت خرید دارو پرداخت کنند، قطعی سامانه برابر است با خرید دارو با قیمت آزاد

نبود پزشک متخصص در بیشتر فصول سال باعث شده دیگر تمایلی برای انجام درمان در شهرستان وجود نداشته باشد و شهروندان بعد مسافت و خطر راه مرکز استان را بجان می خرند و عطای بیمارستان را به لقایش می بخشند

در آستانه مراسم پیاده روی اربعین قرار داریم و بیمارستانی را می بینیم با کوله باری از مشکلات ریز و درشت، آیا مسئولین بیمارستان می توانند پذیرای خیل عظیم زائرانی باشند که با این مشکلات بی گانه اند؟