معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام: زمینه های توسعه تعاونی‌ها در ایلام فراهم می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در دیدار با مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه استان ایلام از ظرفیت های خوبی در حوزه تعاون برخوردار است زمینه های توسعه تعاونی‌ها در ایلام در دستور کار قرار دارد.

شهریار عباسی صبح امروز (دوشنبه ۳۰ آبان ماه) در دیدار با سید امیر حسین جوزی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه استان ایلام از ظرفیت های خوبی در حوزه تعاون برخوردار است، اظهار داشت: برای توسعه تعاون در ایلام هم سرمایه لازم، هم انگیزه و هم میل به اشتغال انفرادی وجود دارد و با تکمیل این زنجیره می توان از این ظرفیت ها استفاده بهینه کرد‌.

وی یکی از مشکلات اساسی در حوزه تعاونی‌ها را عدم بسترسازی و کار فرهنگی عنوان کرد و افزود: در این زمینه ضرورت دارد دوره های آموزشی برای ترغیب و آگاهی بخشی به مردم با محوریت تعاونی برگزار شود و البته ظرفیت رسانه‌ها هم در این راستا اثرگذار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت ارشد استان زمینه لازم را برای مشارکت تعاونی ها فراهم می کند، بیان داشت: یکی از مزایای توسعه تعاونی ها، خوداشتغالی است و از تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ نیز برای افزایش و توسعه تعاونی ها استفاده خواهد شد.

مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار، یکی از مهمترین راه‌های تقویت فرهنگ کار و تلاش را ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون عنوان کرد و گفت: دولت به تحقق سند توسعه تعاون مصمم است.

سید امیرحسین جوزی با بیان اینکه تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور نقش دارد، خاطرنشان ساخت: تعاون در کشور با رویکرد کار گروهی و استفاده از تفکر جمعی و تجمیع سرمایه‌های خرد با هدف توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشکیل شد و باید ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را محقق کند.