مهران در قاموس تاریخ می درخشد اما تقویم ها برگ زرینش را پاره کرده اند!

نوشته ؛ سمیه محمدی _ مدیر مسئول پایگاه خبری شکرستان

مهران شهر خون و قیام، شهر حماسه ی ایران و ایرانیان، تلألو ایثار و مقاومت و خواستگاه رشادت‌ها و مردانگی هاست .

شهرستانی کوچک با مردمانی بزرگ که در عملیات کربلای یک ، لرزه بر اندام دشمن بعثی انداخت اما تقویم ایران با بی مهری جایی برای ثبت شجاعت مردمانش نداشت.

دهم تیر ماه سالروز آزادسازی مهران قهرمان، حماسه ساز تاریخ ایران و نگین درخشان استان ایلام است اما حیف که تاریخ سرزمینم برگ زرین ایستادگی و مقاومت این خطه ارزشمند و سالروز آزادسازیش را در قلب دفتر تقویمش به دست فراموشی سپرده است.

از این روز بزرگ جز وقفه ای کوتاه در رسانه ملی و تبریکی سربسته صدایی به گوش نمیرسد و این بی مهری ،شایسته دلاور مردمانی که در گرمای داغ و سوزان سرتعظیم به شکرانه آزاد سازیش بر سجاده خونین شهدا فرود آوردند نیست. همان مرزداران باغیرتی که مهران را حفظ کردند تا برای همیشه بر نقشهٔ تابناک ایران اسلامی بتابد.

اکنون باری دیگر مهران افتخار ایران و قدمگاه زائران و عاشقان حسینی است که مردمش در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و در میادین سیاسی و انتخاباتی پیشران وپشقراول هستند و انتظار دارند که مقاومت و ایثارشان، در جای جای کشور طنین انداز شود و صدای آزادسازی مهران در رسانه ملی به بلندای همت زاگرس به گوش برسد و روز آزاد سازی مهران در تقویم جایگاه گمشده اش را پیدا کند.

آری مهران در قاموس تاریخ می درخشد، اما تقویم ها برگ زرینش را پاره کرده اند و انتظار و مطالبه مردم استان ایلام، ثبت این برگ زرین در تقویم ملی است.