نانوایانی که طبق برنامه و سهمیه در ساعت مقرر و براساس تراکنش های متعارف نان پخت کنند آرد تشویقی دریافت می کنند

سعید شریفی گفت:نانوایانی که طبق برنامه و سهمیه در ساعت مقرر و براساس تراکنش های متعارف نان پخت کنند آرد تشویقی دریافت می کنند.

سعید شریفی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار شکرستان، لازمه اختصاص سهمیه آرد برای نانوایی های سطح استان را استفاده از سامانه نانینو دانست و گفت: سهمیه تخصیصی به نانوایی‌های استان براساس تراکنش‌های آنان در سامانه نانینو «سامانه نظارت بر عرضه هوشمند نان» انجام می‌شود و سهمیه آرد نانوایانی که در این بستر فعالیت می کنند به آنها اختصاص داده می شود.

وی افزود: در این طرح نانوایی‌ها مجهز به کارتخوان های هوشمند شدند و با هر تراکنش ، روزانه 30 درصد سود و کارمزد برای نانوایی‌ها محاسبه شد.

شریفی تصریح کرد:در مرحله بعد و شناور شدن سهمیه آرد، سهمیه براساس عملکرد ماهانه و تراکنش فروش نان ماه قبل نانوایان محاسبه می‌شود که در صورت فروش کمتر نان، سهمیه آرد نیز کم خواهد شد.

وی با عنوان اینکه در مرحله بعدی اجرای این طرح که شناورشدن سهمیه آرد و نان است، ۳۰ درصد کارمزد روزانه توسط دولت به نانوایی‌ها پرداخت شد ،افزود:در مرحله سوم، نانوایان حق فروش نان بدون کارت بانکی را ندارند و برای کسانی که کارت بانکی در اختیار ندارند یک کارت خرید نان به نانوایان داده می‌شود که از طریق آن فروش نان انجام شود.

این مسئول تصریح کرد: بازرسی و نظارت بر این طرح از طریق سیستم هوشمند مدیریت آرد و نان و بازرسی حضوری و گزارش مردمی انجام خواهد شد و مردم در صورت مشاهد تخلفات نانوایان به سامانه ۱۲۴ و یا به واحد بازرسی مدیریت‌های جهادکشاورزی ، تعزیرات ، اتحادیه نانوایان و اتاق اصناف مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اینکه هر چند سامانه نانینو در این زمینه خوب عمل کرده اما زیر ساخت های طرح و سامانه نانینو بطور کامل فراهم نیست ،افزود: متولی این سامانه وزارت اقتصاد و دارائی است.

شریفی مرجع تغییرات افزایشی یا کاهشی سهمیه آرد در هر دهه را سامانه نانینو عنوان کرد و گفت: این سامانه به طور هوشمند نسبت به فعالیت نانوایان در دستگاه پوز مربوطه، اطلاعات لازم را استخراج و سهمیه مورد نظر هر نانوایی از طریق این سامانه تخصیص داده می شود.

وی با تأکید بر اینکه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلاتی که در حوزه نانوایی‌ها و سامانه نانینو وجود داشته اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ،با رایزنی های موثر توانسته است سهمیه تعدادی از نانوایی‌ها را تأمین کند،افزود: باید مشکلات این سامانه بطور اساسی حل شود زیرا این رایزنی ها نمی تواند بصورت مداوم صورت بگیرد.

سعید شریفی با عنوان اینکه ماهیانه میزان ۶ هزار و سیصد تن آرد یارانه ای نوع یک یا دو بین نانوایی‌های استان تقسیم می شود،اظهار داشت: از این مقدار پنج هزار و ۲۵۰ تن آرد سهمیه برای نانوایی‌های مناطق شهری ، ۵۰۰ تن آرد روستایی توسط تعاون روستایی و ۵۵۰ تن آرد عشایری از سوی امور عشایر در طول ماه توزیع می‌شود.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ، گفت: همه نانوایی‌های استان مجهز به دستگاه کارتخوان نانینو هستند و هر تراکنش روزانه ۳۰ درصد برای آن واحد نانوایی کارمزد و سود محاسبه می‌کند.

وی پخت نکردن نان ،عرضه غیر متعارف و کمتر از سهمیه آرد و کم کردن زمان پخت را از تخلفات نانوایی‌ها عنوان کرد و افزود؛استفاده از کارت های غیرمعمول و تراکنش های متعدد از یک کارت،تراکنش های صوری،فروش غیرمجاز آرد،تعطیلی خودسرانه و غیرمجاز و فعالیت در ساعت های غیرمجاز از دیگر تخلفات نانوایی‌ها می باشد که سیستم سامانه هوشمند فروش نان(نانینو)آن را به عنوان عملکرد نادرست تلقی می کند.

سعید شریفی عنوان کرد:چنانچه نانوا عملکرد غیرمتعارف داشته باشد سهمیه آرد او براساس شدت عملکرد کم می شود و حتی احتمال قطع سهمیه نیز وجود دارد.در عوض نانوایانی که طبق برنامه و سهمیه در ساعت مقرر و براساس تراکنش های متعارف نان پخت کنند آرد تشویقی دریافت می کنند.