نظارت مستمر کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه بر اماکن عمومی و ساختمان‌های بزرگ انجام شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در جلسه کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه :بنده برای حفظ مال و‌ جان مردم با هیچ کس تعارف ندارم ، اگر تعارف و چشم پوشی نمایم خیانت کرده ام .

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در جلسه کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه :بنده برای حفظ مال و‌ جان مردم با هیچ کس تعارف ندارم ، اگر تعارف و چشم پوشی نمایم خیانت کرده ام .

کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه بر اماکن عمومی و ساختمانهای بزرگ شهرهای مختلف استان در جهت ایمن بودن ساخت و سازها نظارت مستمر داشته باشند .

شهرداری بعنوان مطالبه جدی مسئولین و مردم با فعال کردن تیم های اجرائیات با بازدیدهای شبانه روزی از ساخت و سازها جلوگیری نماید .

در خصوص چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور در مورد تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه باید هم اندیشی در پیرامون موضوع جلسه و نیز اجرای دقیق و به موقع جزء (۵) بند ( ض ) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور ، تیم بازدید کننده کارگروه مطابق با ردیف فرآیند اجرایی دستورالعمل ابلاغی تشکیل گردد.

توسط اکیپ های بازرسی و نظارت کارگروه استانی ضروریست فرم شماره (۱) چک لیست بررسی وضعیت ساختمانها دربرابر فرو ریزش(زلزله ) آتش سوزی وسیل و همچنین سازمان آتش نشانی فرم شماره ۲ چک لیست بررسی وضعیت ساختمانها در برابر آتش سوزی را تکمیل نمایند که پس از ارائه به کارگروه جهت اتخاذ تصمیم و بارگذاری در سامانه منتاک اقدام شود.

توصیه جدی به کسانی که اقدام به ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه می کنند رعایت قانون و مقررات مربوطه و کسب مجوز های لازم الزامی است و با متخلفان برخورد شدید می شود .