معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام ؛

نقش گروههای مردمی در حمایت از افزایش جمعیت و فرزند آوری بسیار موثر است /مطالبه جدی ما پای کار بودن دستگاه ها در حوزه افزایش جمعیت است/توجه ویژه به این حوزه ضرورت دارد

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با تأکید بر اینکه کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل های فرزند آوری هستند، خاطر نشان کرد: موضوع افزایش جمعیت و فرزند آوری نباید فقط دغدغه حاکمیت باشد بلکه نقش گروههای مردمی نیز در حمایت از جوانی جمعیت بسیار موثر است.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان ،محمد سبحان حسنی عصر امروز ۹ بهمن ماه در سومین نشست ستاد استانی حمایت از خانواده وجوانی جمعیت اظهار داشت ؛ در گذشته نگرانی در زمینه رشد جمعیت بود و تبلیغات گسترده ای در این راستا با عنوان؛ فرزند کمتر زندگی مرفه تر و بهتر صورت می گرفت واین تبلیغات به گونه ای بود که برای مردم پذیرفتنی باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام ،بیان داشت: در راستای کاهش جمعیت شعارهای تبلیغاتی گسترده‌ای شکل گرفت تا جایی که این شعارها در جامعه پذیرفتنی وتبدیل به یک فرهنگ شد.

وی با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای کسانی که به دنبال کنترل موالید بودند ،افزود: نتیجه این کارهای تبلیغی و مشوق های در نظر گرفته شده کاهش نرخ جمعیت و نیروی جوان و کارآمد در جامعه است که هم باعث بروز آسیب هایی در ساختار و بنیان خانواده ها می شود که باید ترمیم گردد و هم بر مسائل اجتماعی جامعه و حاکمیتی تاثیر گذار است.

محمد سبحان حسنی با تأکید بر انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی که مبتنی بر پایه های علمی و شرعی در جهت خنثی سازی شعارهایی که در ذهن مردم جا گرفته‌است ،تصریح کرد: عدم علمی بودن کارهای فرهنگی و شعارهای تبلیغی  در راستای افزایش جمعیت برای مردم غیر قابل پذیرش است، بنابراین با فرهنگ سازی و روشنگری مسائلی را که باعث ایجاد بار روانی منفی درباره کنترل و کاهش جمعیت شده است از ذهن ها زدوده شود .

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به قوانین ابلاغی و مشوق هایی که برای حمایت از خانواده ها و جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در جهت حمایت از بنیاد خانواده و افزایش جمعیت کلیه مشوق هایی که از طرف قانونگذاران برای بانوانی که صاحب فرزند شده اند و یا بانوانی که در ادارات شاغل هستند در نظر گرفته شد و این قوانین به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از این مشوق هایی که قانونگذار وضع کرده قطعا در حمایت از بنیاد خانواده تاثیر گذار است، افزود: بطور مثال از طرف دولت در راستای کمک به اقتصاد خانواده‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته شد که قطعاً بر نیازمندیهای کودک و خانواده تاثیر مثبت دارد و این مشوق ها هر کدام در جای خود موثر است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با تأکید بر اینکه کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل های فرزند آوری هستند، خاطر نشان کرد: موضوع افزایش جمعیت و فرزند آوری نباید فقط دغدغه حاکمیت باشد بلکه نقش گروههای مردمی نیز در حمایت از جوانی جمعیت بسیار موثر است.

وی با عنوان این مطلب که مشکلات و موانع فرزند آوری باید احصا گردد و تعلل دستگاههای اجرایی در مرخصی زایمان و سایر مشوق های فرزند آوری پذیرفتنی نیست،تصریح کرد: نگاه دولت افزایش نرخ رشد جمعیت است که در این راستا قوانین فرزند آوری را ابلاغ نموده و مجلس شورای اسلامی نیز به این مقوله اهتمام دارد بنابراین از دستگاه ها انتظار است در این زمینه پای کار باشند.

وی با تأکید بر اینکه دولت مجری اصلی سیاست ها و قوانین فرزند آوری است و دستگاه ها در این خصوص باید به تکالیف خود عمل کنند،گفت: مطالبه جدی ما نیز میزان اجرای این سیاست ها در استان ایلام است.